Klimaklogt

Klimaklog på 2 minutter - om engangsemballage (DN-logo)

23 views
I Danmark bruger vi mere end 130 mio. engangskopper om året. Og nettop to-go-kaffekoppen er et rigtig godt eksempel på al den engangsemballage, som vi har et rekord-højt forbrug af i Danmark. I denne video gør Mette Hoffgaard Ranfelt - miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening - dig klogere på danskernes forbrug af engangsemballage. Og så giver hun et par gode eksempler fra andre EU-lande, hvor de har indført systemer til genpåfyldning af genbrugelige emballager.