Truede dyr

Rødlisten: Kirkeugle

3,994 views
Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening fortæller om kirkeuglen. Den er vores mindste ugle i Danmark, og den er truet fordi dens fødegrundlag er ved at forsvinde.