Truede dyr

Rødlisten: Truede sommerfugle

3,760 views
To af vores mest truede sommerfugle er den Sortplettede Blåfugl og Hedepletvingen. Begge arter er meget afhængige af meget specielle naturtyper og derfor er de to sommerfugle tæt på at forsvinde i Danmark.