Klimaklogt

Udtagning af lavbundsjorde Henrik Bertelsen

615 views
Landmand Henrik Bertelsen fortæller om sine bevæggrunde for at udtage klimaskadelige lavbundsjorde og omlægge dem til natur.